Kraftverket er en kristen menighet på Slitu, men med medlemmer i hele Indre Østfold. Vi har et sterkt ønske om å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet. Mange av innbyggerne på Slitu har nok deltatt på våre samlinger – enten dette er i barneklubben, i ungdomsklubben, på søndagsmøtene eller på noen av våre uformelle sosiale tilstelninger.

Vi er en kristen frimenighet som tror på det samme som de fleste andre frimenigheter i Norge, og samarbeider med de andre kristne menighetene i Indre Østfold på mange måter. At vi er en frimenighet, betyr at det meste av inntektene våre kommer fra gaver og ikke fra det offentlige.

De siste sakene våre

  • Barneklubb
    Hei alle barn og foresatte ved Tenor Skole Kraftverkets barneklubb på onsdager er fremdeles stengt pga Covid-19. Vi ble så glade…
  • Barneklubb
    Hei alle barn og foresatte ved Tenor Skole Menigheten Kraftverket kan dessverre ikke ha barneklubb på onsdager enda pga Covid-19. Vi…
  • Dette skjer på Kraftverket:
    Vi møtes til Gudstjeneste hver søndag kl 17.00 Bønnemøte hver onsdag kl 19.00 Vi forholder oss til de gjeldende smittevernreglene. Velkommen!