Kraftverket er en kristen menighet på Slitu, men med medlemmer i hele Indre Østfold. Vi har et sterkt ønske om å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet. Mange av innbyggerne på Slitu har nok deltatt på våre samlinger – enten dette er i barneklubben, i ungdomsklubben, på søndagsmøtene eller på noen av våre uformelle sosiale tilstelninger.

Vi er en kristen frimenighet som tror på det samme som de fleste andre frimenigheter i Norge, og samarbeider med de andre kristne menighetene i Indre Østfold på mange måter. At vi er en frimenighet, betyr at det meste av inntektene våre kommer fra gaver og ikke fra det offentlige.

De siste sakene våre

  • Sommerprogram 2023
  • Program oktober 2022
    Søndager kl.17:00 er det Gudstjeneste med påfølgende kveldsmat. Søndag 23.oktober kl 17:00 er det Årsmøte/menighetsmøte på Kraftverket Onsdagsklubben: onsdager fra kl.…
  • Program september 2022
    Søndager kl.17.00 er det Gudstjeneste med påfølgende kveldsmat. Søndag 11.september har vi besøk av Camilla Jensen som leder lovsang og Rolf…