Kraftverket er en kristen menighet på Slitu, men med medlemmer i hele Indre Østfold. Vi har et sterkt ønske om å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet. Mange av innbyggerne på Slitu har nok deltatt på våre samlinger – enten dette er i barneklubben, i ungdomsklubben, på søndagsmøtene eller på noen av våre uformelle sosiale tilstelninger.

Vi er en kristen frimenighet som tror på det samme som de fleste andre frimenigheter i Norge, og samarbeider med de andre kristne menighetene i Indre Østfold på mange måter. At vi er en frimenighet, betyr at det meste av inntektene våre kommer fra gaver og ikke fra det offentlige.

De siste sakene våre

  • Dette skjer i Mai 2022
    Gudstjeneste: Hver søndag kl.17.00 med påfølgende kveldsmat. Søndag 1.mai er det ikke møte på Kraftverket. Alle er invitert til å delta…
  • Dette skjer i april 2022
    Gudstjeneste: Hver søndag kl.17.00 med påfølgende kveldsmat.Søndag 1.mai er det ikke møte på Kraftverket. Alle er invitert til å delta på…
  • Dette skjer på Kraftverket i mars 2022
    Gudstjeneste: Hver søndag kl.17.00 med påfølgende kveldsmat. Onsdagsklubben: Hver onsdag fra kl. 12.15-14.15 er det barneklubb utenom skoleferien Kontakt e-post: onsdagsklubben.kraftverket@yahoo.com…