Kraftverket er en kristen menighet på Slitu, men med medlemmer i hele Indre Østfold. Vi har et sterkt ønske om å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet. Mange av innbyggerne på Slitu har nok deltatt på våre samlinger – enten dette er i barneklubben, i ungdomsklubben, på søndagsmøtene eller på noen av våre uformelle sosiale tilstelninger.

Vi er en kristen frimenighet som tror på det samme som de fleste andre frimenigheter i Norge, og samarbeider med de andre kristne menighetene i Indre Østfold på mange måter. At vi er en frimenighet, betyr at det meste av inntektene våre kommer fra gaver og ikke fra det offentlige.

De siste sakene våre

  • Program 2024
    Dette skjer i februar og mars Mandag 01.04. kl 12:00 Påskelunsj – ta gjerne med deg noe til felles buffet Søndag…