Kraftverket er en kristen menighet på Slitu, men med medlemmer i hele Indre Østfold. Vi har et sterkt ønske om å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet. Mange av innbyggerne på Slitu har nok deltatt på våre samlinger – enten dette er i barneklubben, i ungdomsklubben, på søndagsmøtene eller på noen av våre uformelle sosiale tilstelninger.

Vi er en kristen frimenighet som tror på det samme som de fleste andre frimenigheter i Norge, og samarbeider med de andre kristne menighetene i Indre Østfold på mange måter. At vi er en frimenighet, betyr at det meste av inntektene våre kommer fra gaver og ikke fra det offentlige.

De siste sakene våre

  • Dette skjer på Kraftverket:
    -Vi møtes til Gudstjeneste hver søndag kl 17.00 -Bønnemøte hver onsdag kl 19.00 -20.00- Preke kurs med Eskil lørdag 12.september kl…
  • Utsatt oppstart
    Hei alle sammen! Vi må dessverre utsette den planlagte møte-oppstarten etter sommerferien som skulle være 16.08. Indre Østfold kommune tillater ingen…
  • Oppdatering: Covid 19
    Hei alle sammen!Pga den uoversiktlige smittesituasjonen og oppfordringen fra kommunen om å avlyse offentlige arrangementer, blir det ikke bibellesning og bønn…