Kraftverket er en frikirke. Det betyr at vi ikke drives for offentlige midler, men er helt avhengig av gaver fra privatpersoner og organisasjoner. 25 % av inntektene våre er offentlig tilskudd basert på medlemstallet vårt, mens de resterende 75 % skaffer vi på andre måter. Vi setter derfor pris på alle som vil bidra økonomisk eller på andre måter.

Kraftverket har cirka 40 medlemmer. Vi er ikke ute etter å verve flest mulig medlemmer. Men hvis Kraftverket er ditt åndelige hjem, så vil vi gjerne at du melder deg inn. Snakke gjerne med Karin hvis du har spørsmål. Skjema for å melde deg inn i menigheten finner du her. Hvis du er medlem av et annet livssynssamfunn, inklusive Den norske kirke eller Humanetisk Forbund, må du først melde deg ut av disse. Et skjema for utmelding av livssynssamfunn finner du her.

Hvis du ønsker å støtte oss økonomisk, så kan du bruke vår

BANKKONTO 1100.10.10788

VIPPS 509074